Flyer desire lines

Laboranten – december 2022

Een groepsexpositie met Claartje Borren, Margot van Ham, Bien van Heek, Els ter Horst, Elma van Imhoff, Dana van Leeuwen, Laura de Josselin de Jong, Marijke Smit. Woorden als groepsdynamiek, ecosystemen, lange lijnen, landschap, kwetsbaarheid, veiligheid, zoektocht, blikveld kwamen vaak terug. Er ontstond een project waarin het proces voorop zou staan als in een laboratorium.

Fish bone from the head

The wonders of life

I was cleaning fish bones for an installation and I wondered about the beauty and the seeming ingenuity of these creatures outside and inside. Just like the human body and its bone structure, all of it are just works of art. And then I thought, but how do cells know what to do?   So…