Flyer desire lines

Laboranten – december 2022

Een groepsexpositie met Claartje Borren, Margot van Ham, Bien van Heek, Els ter Horst, Elma van Imhoff, Dana van Leeuwen, Laura de Josselin de Jong, Marijke Smit. Woorden als groepsdynamiek, ecosystemen, lange lijnen, landschap, kwetsbaarheid, veiligheid, zoektocht, blikveld kwamen vaak terug. Er ontstond een project waarin het proces voorop zou staan als in een laboratorium.